-A +A
”Datum till” måste vara senare än ”Datum från”

Startsida/Statistik

Statistik

Streamalagligt.se innehåller en översikt över webbtjänster som erbjuder lagligt medieinnehåll på nätet. Den innehåller värdefull statistik för medborgare och företag.

Filtrera efter:

Innehållstyp:
Format:
Typ av betalning:

Datum från:
Datum till:

No data has been retrieved from your selection. Please review your filter criteria

Utveckling av webbtjänster med lagligt innehåll

Webbtjänster med lagligt innehåll
Antal webbtjänster med lagligt innehåll i detalj

Antal webbtjänster med lagligt innehåll efter formattjänst
Antal webbtjänster med lagligt innehåll efter betalning


Varifrån kommer
uppgifterna?


Statistik är en viktig del av Streamalagligt.se. Den visar hur utvecklingen ser ut i Sverige för olika typer av lagligt innehåll på nätet.

Du kan filtrera sökningar efter innehållstyp som musik, teve, filmer, e-böcker, sport och dataspel. Filtrering kan även göras på tillgängliga format för distribution och betalningssätt som gratis, enstaka inköp eller abonnemang. Du kan också använda ett datumintervall för sökningen.

Streamalagligt.se innehåller olika slags statistik. Ett diagram visar utvecklingen av antalet webbtjänster med lagligt innehåll, ett annat visar antalet webbtjänster med lagligt innehåll för de valda innehållstyperna. Två andra diagram visar information om antalet webbtjänster med lagligt innehåll uppdelade efter format och innehållstyp samt efter betalnings- och innehållstyp.