-A +A

Startsida/Vanliga frågor

Vanliga frågor

HjälpcenterVanliga frågor

Varför bör jag som konsument eller leverantör av digitalt innehåll använda Streamalagligt.se?Streamalagligt.se ger dig som konsument snabb tillgång till webbplatser som erbjuder laglig streaming och nedladdning. Det betyder att när du streamar innehåll från de sajterna så får upphovspersonerna betalt för sitt arbete. Portalen löser också problem som ofta förekommer på illegala sajter, till exempel dålig kvalitet vad gäller ljud och bild, sabotageprogram och trygghet vid nedladdning. På streamalagligt.se kan du som är leverantör av lagligt digitalt innehåll visa ditt utbud och göra det tillgängligt för konsumenterna även via portalen. Streamalagligt.se ger en överblick över de lagliga streamingtjänster som finns i Sverige.

Vad är Streamalagligt.se, och varför har den inrättats?Streamalagligt.se är Sveriges nationella portal på webben som hjälper dig som konsument att hitta lagligt digitalt innehåll. Den ger snabb och enkel tillgång till webbplatser som erbjuder tjänster för streaming och nedladdning av digitalt innehåll, och som samtidigt respekterar upphovspersonernas immateriella rättigheter. Streamalagligt.se är ett lagligt alternativ till icke-licensierat, olagligt internetinnehåll som vid åtkomst kan vara skadligt för dig själv och andra.

Vad kan jag hitta på Streamalagligt.se?Streamalagligt.se innehåller länkar till svenska webbplatser med digitalt innehåll inom fem olika områden:

  • Musik
  • Filmer och tv-produktioner
  • Böcker (e-böcker, ljudböcker, mm.)
  • Dataspel
  • Sportevenemang.

På streamalagligt.se kan du också hitta information om till exempel typ av filformat och om innehållet är gratis eller inte.

Portalen innehåller också information om statistik, som medborgare och företag kan ha nytta av.

Streamalagligt.se byggs ut kontinuerligt och listan kommer att utökas med fler webbplatser och tjänster över tid.

Hur fungerar Streamalagligt.se?Du kan göra en allmän sökning efter innehållstyp genom att använda filter. Om du söker efter musik väljer du filtret ”musik”. Då listas alla webbplatser som erbjuder laglig streaming och nedladdning av musik.

Hur förhåller sig Streamalagligt.se till EU:s nätportal agorateka?Streamalagligt.se är en nationell portal som innehåller förteckningar över webbplatser som erbjuder lagligt digitalt innehåll i Sverige. Streamalagligt.se är ett initiativ från Patent- och registreringsverket PRV. Streamalagligt.se är kopplad till en nätportal på europeisk nivå, kallad Agorateka. Den innehåller en lista över nationella portaler från andra europeiska länder, framför allt EU:s medlemsstater. Bakom några av de nationella portalerna står myndigheter i det deltagande landet, andra portaler har skapats genom samarbete mellan offentliga aktörer och organisationer inom den privata sektorn. En webbplats som ger tillgång till digitalt innehåll men inte listas på en nationell portal behöver inte nödvändigtvis vara olaglig. Det kan vara så att de ansvariga för den nationella portalen ännu inte känner till den, eller att de ansvariga för webbplatsen inte vill att den ska anges. Det kan också vara så att leverantören har ansökt om att webbplatsen ska listas på portalen och att en dialog med PRV pågår.

Vem ska jag kontakta om jag har upptäckt ett problem?Om du har frågor om innehållet på streamalagligt.se eller stöter på problem, kontakta oss. Du når oss på telefon +46 8 782 2500 eller via e-post: streamalagligt@prv.se

Kan jag använda Streamalagligt.se på alla slags enheter?I dagsläget fungerar portalen bäst via en dator. Inom kort kommer den även att fungera fullt ut på mobila enheter.

Har du ytterligare frågor som rör immateriella rättigheter som upphovsrätt, varumärke, designskydd och patent?