-A +A

Upphovsrätt

Streamalagligt.se är en portal till lagliga, digitala tjänster inom områdena musik, tv/film, e-böcker, dataspel och sport.

Patent- och registreringsverket (PRV) står bakom portalen. Bilderna kommer från Johnér Bildbyrå och Unsplash.

Länkarna till de digitala tjänsterna på Streamalagligt.se innehåller upphovsrättsligt skyddat material och andra immateriella rättigheter. Tjänsterna ägs och förvaltas av respektive företag/innehållsleverantör. Dessa äger och innehar samtliga rättigheter till tjänsterna eller har förvärvat användningsrätt till det material som tjänsterna består av.

Material på streamalagligt.se får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan skriftligt medgivande från PRV och respektive bidragslämnare.

Kontakta oss gärna om du har några frågor. Kontaktuppgifterna hittar du under ”Kontakt” överst i menyn.